Marktvergunning

In Oosterbeek, Renkum en Wolfheze is er een weekmarkt.

Op dinsdag is er een kleine weekmarkt in Renkum op het Europaplein, donderdag is de markt in Oosterbeek op het Raadhuisplein en op vrijdag is er in Wolfheze een kleine markt op het Dorpsplein. Op de markten in Oosterbeek en Renkum is er voor bepaalde branches nog ruimte. Als u een plaats op de weekmarkt wilt huren, neemt u dan contact op met de Accountmanager Bedrijven.  U hoort dan of er voor uw branche nog ruimte is.

Wilt u op de markt gaan verkopen? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Wij maken onderscheid tussen:

  • een plaats op een vaste markt;
  • een losse standplaats op een tijdelijke markt zoals een kerstmarkt.

Voorwaarden

Markthandel valt onder de ambulante handel. Ondernemers moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK). Om voor een vaste standplaats in aanmerking te komen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Meestal betekent dit dat u op de wachtlijst wordt geplaatst. Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

Om voor een dagplaats of standwerkersplaats in aanmerking te komen, moet u zich voor een bepaalde tijd melden bij de marktmeester. De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie, enzovoort. De gemeente verleent direct de vergunning waarmee u zich kunt inschrijven als meeloper.

De marktvergunning is persoonsgebonden. U kunt niet de vergunning van iemand anders overnemen. Uitzonderingen hierop vormen personeel dat langer dan 3 jaar in dienst is, echtgeno(o)t(e) en kinderen.

Wilt u zelf een markt organiseren? Dan moet u hiervoor een evenementenvergunning aanvragen.

Prijs

Voor een marktvergunning betaalt u leges. De tarieven staan in de Verordening Marktgelden. Daarnaast betaalt u afhankelijk van de grootte van de standplaats, wel of geen stroom marktgeld.

Aanvragen

Een vaste standplaats vraagt u schriftelijk aan. Stuur met uw aanvraag het volgende mee

  • kopie inschrijving Kamer van Koophandel;
  • kopie geldig legitimatiebewijs.

Als er een wachtlijst is, kan het krijgen van een vergunning langere tijd duren.