Voorwerpen plaatsen op openbare grond

Wilt u een voorwerp of stof aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Bijvoorbeeld voor een uitstalling op het trottoir voor uw winkel, een terras op de openbare weg of een spandoek over de weg. Dan moet u daarbij de Regels voor het gebruik van de openbare ruimte in acht nemen. Dit geldt ook voor het plaatsen van containers, steigers of bouwmateriaal op de openbare weg.

Als u niet aan de regels voor het gebruik van de openbare ruimte kunt voldoen, dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Aanvragen

U vraagt een ontheffing aan door het formulier 'Aanvraag ontheffing Tijdelijk Gebruik Openbare Ruimte' (pdf, 42 kB) in te vullen en op te sturen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of per e-mail naar info@renkum.nl.

Prijs

Product Prijs (2019)
Ontheffing gebruik openbare grond € 19,90