Parenco

Parenco is een groot bedrijfsterrein waarop Parenco is gehuisvest. Parenco is een fabrikant van papier. Door economische omstandigheden is Parenco gedwongen over te stappen op het produceren van papier met een hogere kwaliteit.

Het accent ligt nu op papiersoorten met een hogere kwaliteit, voor reclamedrukwerk en tijdschriften. Door de inkrimping van de productiecapaciteit zoekt Parenco nu een andere invulling van de bedrijfsruimten, zowel in- als extern. Parenco wil in de toekomst alleen een papierverwerkende industrie maar ook een vezelverwerkende industrie zijn. Op dit moment lopen onderzoeken naar de haalbaarheid.