Veentjesbrug

Het relatief kleine bedrijventerrein Veentjesbrug ligt ten oosten van de kern Heelsum naast de snelweg A50.

Op het bedrijventerrein zijn nu verschillende functies aanwezig, waaronder het Afvalbrengstation en de gemeentewerf. Een aantal van de functies op Veentjesbrug zou op een andere locatie beter tot zijn recht komen. Daarom bestaat de wens om het bedrijventerrein te herontwikkelen. Bij herontwikkeling zouden ook enkele hectares van de bedrijfslocatie die nu nauwelijks effectief worden gebruikt aan het areaal kunnen worden toegevoegd.

De verwachting is dat op de Veentjesbrug op den duur ruimte ontstaat voor het vestigen van een of meer bedrijven in de sfeer van afvalstoffen en recycling.

Gebiedsvisie