Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Voor sommige ouderen is het lastig om te weten waar ze met een bepaalde hulpvraag in de gemeente terecht kunnen. Senioren van 75 jaar en ouder kunnen vanaf nu terecht bij onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) met allerlei (praktische) vragen over wonen, zorg, welzijn en financiën.

Dit kunnen vragen zijn als: wie kan helpen helpen met klusjes in huis en welke activiteiten zijn er in de buurt? De ouderenadviseurs gaan graag met u in gesprek en geven informatie en antwoord op uw (digitale) vragen. Zij bieden een luisterend oor en wijzen u de weg naar de juiste organisatie die iets voor u kan betekenen. 

Mogelijkheid tot huisbezoek

Iedereen boven de 75 jaar krijgt hierover een brief. De brief gaat over de mogelijkheid tot huisbezoek van een Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA).

Meer informatie

De VOA is een initiatief van de Seniorenbond Renkum, Renkum voor Elkaar en de gemeente Renkum. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van Renkum voor Elkaar of bel Renkum voor Elkaar op (088) 78 46 369.