Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Voor sommige ouderen is het lastig om te weten waar ze met een bepaalde hulpvraag in de gemeente terecht kunnen. Inwoners van 55 jaar en ouder kunnen vanaf nu terecht bij onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) met allerlei (praktische) vragen over wonen, zorg, welzijn en financiën.

Dit kunnen vragen zijn als: wie kan helpen helpen met klusjes in huis en welke activiteiten zijn er in de buurt? De ouderenadviseurs gaan graag met u in gesprek en geven informatie en antwoord op uw (digitale) vragen. Zij bieden een luisterend oor en wijzen u de weg naar de juiste organisatie die iets voor u kan betekenen. 

Hoe werkt het?

Heeft u een vraag? Bel dan (088) 78 46 369. Er volgt een afspraak met een ouderenadviseur. De ouderenadviseur bezoekt u thuis en bespreekt met u wat de vraag precies is. Dit gesprek is gratis. Als u dat prettig vindt, kunt u een familielid of een mantelzorger vragen om bij het gesprek te zijn.

Meer informatie

De VOA is een initiatief van de Seniorenbond Renkum, Renkum voor Elkaar en de gemeente Renkum. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van Renkum voor Elkaar of bel Renkum voor Elkaar op (088) 78 46 369.