Zoutbak

In de gemeente staan ongeveer 60 zoutbakken. Er worden geen nieuwe zoutbakken meer bijgeplaatst.

In overleg met ons kunt u zelf een zoutbak aanschaffen die dan ieder jaar aan het begin van het winterseizoen 1 keer door de gemeente wordt gevuld.

Voorwaarden

Voor het 1 keer vullen door de gemeente van een eigen zoutbak gelden een aantal voorwaarden.

  • De zoutbak staat in de openbare ruimte op een met ons afgesproken plek en is toegankelijk voor buurtgenoten.
  • De bak staat buiten de strooiroute.
  • De bak komt op een hellend terrein te staan in een buurt of straat met overwegend senioren.
  • Er is namens de buurt een contactpersoon verantwoordelijk voor de zoutbak.
  • Een eigen robuuste bak heeft een inhoud van minimaal 80 liter.

Algemene informatie

  • Ieder jaar ontvangt de contactpersoon rond oktober een brief met informatie over de gang van zaken.
  • Als er geen contactpersoon is voor een gemeentelijke bak, dan halen wij de zoutbak weg.
  • Als er geen contactpersoon voor de ´eigen´ bak is, dan vullen wij deze zoutbak niet.
  • Wij halen de gemeentelijke zoutbakken niet op na de winter. Het is aan de contactpersoon om ervoor te kiezen de bak in de zomer weg te halen om vandalisme te voorkomen.