Willemsen Naaldhout Wolfheze

Op de locatie van de voormalige houtzagerij Willemsen in Wolfheze willen wij 50 woningen bouwen.

Voor deze 50 woningen heeft de gemeenteraad in 2010 een stedenbouwkundigplan vastgesteld. Omdat op dat moment het plan Wolfsheide, ook in Wolfheze, met 50 woningen werd gebouwd, is afgesproken dat het plan Willemsen Naaldhout op een later moment verder werd uitgewerkt. Dat moment is nu, najaar 2017, aangebroken.

Presentatie plannen

Op dit moment werken wij het inrichtingsplan en bestemmingsplan verder uit. Omwonenden en andere belanghebbende zijn tijdens een informatieavond op 12 oktober 2017 hiervan op de hoogte gebracht.

Aandachtspunten die tijdens de avond naar voren kwamen zijn de noodontsluiting van het plan en de verkeersafwikkeling op de Duitsekampweg. Beide punten hebben onze aandacht en worden met direct betrokken en de klankbordgroep verder opgepakt.

Documenten