Veritasweg Oosterbeek

Er is een initiatief van Dudok Studio’s om op het braakliggende terrein op de hoek van de Utrechtsewegen de Veritasweg in Oosterbeek een appartementencomplex voor tijdelijk verblijf (short stay studio’s) te realiseren. Dit initiatief is nu uitgebreid. Dudok Studio’s wil ook richting de Noorderweg een aantal appartementen bouwen.

Stand van zaken

Op 16 april 2017 was er een inloopavond voor omwonenden. Over het algemeen beoordeelde de aanwezigen het plan positief. Belangrijke opmerking was de parkeerdruk veroorzaakt door de bezoekers van het restaurant aan de overzijde van de Utrechtseweg.

Het plan dat is gepresenteerd aan de omwonenden is naar aanleiding van opmerkingen vanuit de commissie ruimtelijke kwaliteit op punten aangepast. Dit heeft geleid tot een aangepast schetsontwerp (pdf, 5,3 MB). De stedenbouwkundige kaders voor de verdere planuitwerking zijn in september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. In de periode oktober/november 2017 heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt in januari 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Documenten