Vera Eijbershof Oosterbeek

Sinds 3 maart 2021 is de omgevingsvergunning voor de bouw van 10 woning aan de Vera Eijbershof in Oosterbeek onherroepelijk. Vanaf 15 maart 2021 wordt gestart met de bouw van de woningen. De woningen zijn allemaal verkocht.

Vera Eijbershof komt op een terrein achter de bestaande woningen aan de Bato'sweg 17 en 19 in Oosterbeek. Andere straten (met daartussen woningen met tuinen) die aan het plangebied grenzen zijn de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg, Kerkeland en Engelenhof zijn andere straten die aan het terrein grenzen.

Planning

In de week van 15 maart 2021 start Hooijer Renkum B.V. met het bouwrijp maken van de Vera Eijbershof. Funderingen, struiken en verhardingen worden weggehaald, de grond wordt waar nodig afgegraven of juist opgehoogd. Verder worden het vuilwaterriool en de nutsvoorzieningen (elektra, water en kabels) aangelegd. Hierna wordt de weg klaargemaakt voor bouwverkeer. Eind mei/begin juni 2021 start Bouwbedrijf Grootheest met de bouwwerkzaamheden. 

In de periode oktober tot en met december 2021 gaat Hooijer Renkum B.V. aan de slag met de definitieve verhardingen, afwatersystemen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via (026) 33 48 111.