Raadsbrief proces Moviera-terrein

Beste gemeenteraad,

Vanochtend, 10 juni 2021, stelde een journalist van De Gelderlander een vraag aan de gemeente Renkum. De vraag ging over het project op het voormalige Moviera-terrein aan de Nico Bovenweg 44. Om precies te zijn over de timing en de totstandkoming van het contact tussen de ontwikkelaar en de gemeente.

In eerdere antwoorden op vragen van deze journalist – en langer geleden ook op raadsvragen – hebben we gemeld dat de ontwikkelaar via de media kennis nam van dit project en daarna contact opnam met de gemeente. De journalist reconstrueert echter een tijdlijn waarin dat onmogelijk lijkt. Hierdoor is voor ons ook onduidelijkheid ontstaan. Daarom willen we nader onderzoek doen om de terechte (pers)vraag goed te kunnen beantwoorden.

Dit zal tijd en aandacht vragen. Hoe dat onderzoek eruit ziet en wie dat gaat uitvoeren, kunnen we nu dus nog niet zeggen. Totdat meer duidelijk is, vraagt het college zuiverheidshalve aan de agendacommissie om de bespreking van het bestemmingsplan in de raadscommissie van dinsdag 15 juni 2021 van de agenda te halen.

We houden u op de hoogte over het vervolg.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Renkum

de secretaris, M.G.M. (Maurits) van de Geijn

de burgemeester, A.M.J. (Agnes) Schaap