Nico Bovenweg Oosterbeek

Op het terrein aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek (Moviera complex) willen wij woningen laten bouwen.

Wij hebben al verschillende onderzoeken laten uitvoeren en er vinden nog steeds onderzoeken plaats. Deze onderzoeken zijn nodig om het bestemmingsplan te wijzigen naar een woonbestemming. Ook hebben wij een marktpartij gevraagd om een aantal ideeën voor de locatie uit te werken.

Plattegrond Nico Bovenweg 44Informatieavond

Donderdag 20 december 2018 was er een informatieavond. Tijdens deze avond is het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp (pdf, 3 MB) gepresenteerd. Wat verder is besproken, kunt u nalezen in het verslag (pdf, 128 kB).

Eerste en tweede voorlopig ontwerp

Op 12 april en 5 juni 2018 waren de 1e inwonersavonden. Tijdens de 1e avond hebben we u gevraagd naar uw ideeën voor de inrichting van de locatie. Deze hebben we grotendeels verwerkt in ons 1e voorlopige ontwerp. Tijdens de 2e avond ontvingen we nog veel suggesties voor aanpassingen. Daarna hebben we nog gesproken met omwonenden en zijn we met enkele belangengroepen op de locatie geweest om specifieke zaken te bespreken zoals de erfafscheidingen en bomen. Deze feedback en informatie hebben wij verwerkt in een 2e voorlopig ontwerp.

Voorlopige planning vervolgtraject

De voorlopige planning voor het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  • 1e kwartaal 2019: met inwoners komen tot een mooi en haalbaar plan waar Oosterbeek trots op kan zijn;
  • 2e kwartaal 2019: start bestemmingsplanprocedure;
  • 2e kwartaal 2019: verdere uitwerking van het plan in overleg met belanghebbenden en gegadigden;
  • 2019/2020: bestemmingsplanprocedure;
  • 2020: start verkoop;
  • 2021: start bouw.

Verslagen, presentaties en documenten