Verhuizen naar Nederland

Wilt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden in de gemeente Renkum komen wonen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich persoonlijk in laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Renkum. Als u een partner en/of kinderen heeft die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Inschrijven

Voor de inschrijving komt u persoonlijk langs in het gemeentehuis. U kunt daarvoor een afspraak maken of zonder afspraak op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 12.30 uur binnenlopen in het gemeentehuis.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning
  • Huur- of koopovereekomst van uw woning of een ingevulde toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner (pdf, 74,5 kB) bij wie u gaat wonen en een kopie van zijn legitimatiebewijs
  • Bewijs van uitschrijving (alleen nodig als u uit Aruba of de Nederlands Antillen komt)
  • Orginele documenten uit het buitenland van uzelf en uw kinderen, bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte

Het kan voorkomen dat aan u extra informatie en bewijsstukken worden gevraagd. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd worden. Er zijn uitzonderingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Korter dan 4 maanden in Nederland

Komt u korter dan 4 maanden naar Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan niet bij de gemeente Renkum maar bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen. U krijgt na inschrijving een burgerservicenummer (BSN).