De wolf

Sinds een paar jaar zijn er weer een aantal wolven in Nederland. Ook in onze gemeente krijgen we met de wolf te maken.

Nadat de 1e wolf in maart 2015 Nederland heeft bezocht is er veel aandacht geweest voor wolven. Daarna zijn steeds meer wolven Nederland ingetrokken en wolvenpups geboren. In 2022 zijn er bij 4 wolvenparen minimaal 16 wolvenwelpen geboren, in het gebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân, de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en in Park de Hoge Veluwe.

Het territorium van een wolvenroedel is vrij groot, gemiddeld 200 vierkante kilometer in Europa. Dit betekent dat gebieden die dicht bij de Veluwe liggen, zoals ook onze gemeente, ook te maken krijgen met wolven. Als gemeente verwelkomen wij de wolf ook in onze natuurgebieden.

Beschermde diersoort

De wolf is een beschermde diersoort. Het is verboden beschermde diersoorten te doden, te vangen of opzettelijk te verstoren. De wolf kan zich goed aanpassen aan landschappen. Zo is ook het cultuurlandschap in Nederland geschikt voor de wolf. Cultuurlandschappen hebben veel afwisseling met bijvoorbeeld bosranden die de wolven goed kunnen gebruiken tijdens het jagen.

Een wolf eet ongeveer 3 tot 4 kilo vlees, botten en ingewanden per dag. Maar ze kunnen ook wel tot 2 weken zonder voedsel. Een wolf jaagt op veel verschillende dieren, van grote hoefdieren zoals herten en zwijnen tot kleine knaagdieren zoals muizen, ratten en konijnen. Ook vee kan dus wel eens ten prooi vallen aan een wolf. Binnen de leefgebieden van de wolf, zoals de Veluwe, leven duizenden prooidieren waardoor er vrijwel geen invloed zal zijn van de wolf op de huidige populaties. 

Wolven en mensen

De wolf is zeer schuw en een vluchtdier. Hij ziet de mens niet als prooi. Wanneer je toch het geluk hebt er een te zien, houd je dan aan de volgende regels:

  • blijf bij een ontmoeting met een wolf rustig en probeer na te gaan wat het dier wil doen;
  • voer een wolf niet;
  • benader een wolf niet, maar loop rustig weg van de situatie;
  • houd de hond aan de lijn in wolvengebied;
  • probeer een foto te maken van de wolf en stuur deze door naar Wolven In Nederland.

Wolven en huisdieren

Wolven komen over het algemeen niet in de buurt van honden zolang er mensen bij zijn. Het is dus belangrijk dat mensen in een wolvengebied hun hond altijd aangelijnd houden en op de paden blijven lopen. Daarnaast is het aan te raden om honden in de nacht niet alleen los te laten lopen, want wolven zijn vooral in de nacht actief.

Kijk voor meer informatie op de website www.doggo.nl.

Wolven en vee

Om landbouwhuisdieren als schapen, geiten en pony’s te beschermen tegen de wolf, kunt u de volgende maatregelen treffen:

  • afgesloten stallen: wolven jagen ’s nachts. Als uw dieren ‘s nachts in een afgesloten stal slapen, dan is het risico minimaal;
  • schrikdraad: als uw dieren dag en nacht buiten staan, dan is een afrastering met schrikdraad een goede oplossing. Houd daarbij rekening met de hoogte, de afstand tot de grond en zorg ervoor dat er geen openingen in zitten. De Provincie Gelderland kan in sommige gevallen een deel van deze afrastering vergoeden.

Op de website van BIJ12 staat meer informatie over de preventiemaatregelen die u kunt nemen tegen de wolf: wolvenschade voorkomen.

Toch schade?

Mocht er onverhoopt toch een aanval zijn geweest door een wolf op uw landbouwhuisdieren? Dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding door BIJ12.

Meer informatie

Meer informatie over wolven en vee:

Overige informatie

Wolven In Nederland is een samenwerkingsverband tussen onder andere natuurorganisaties, belangengroepen, zoogdierenvereniging en jagersvereniging. Ze streven naar conflictarm samenleven met de wolf. Door hun inzet en deskundigheid is de website van Wolven in Nederland hét platform van actuele en objectieve informatie over de wolf in Nederland.