Kopen groenstrook

Door een tekort aan medewerkers hebben we helaas besloten om verzoeken voor het kopen of huren van restgroen voorlopig niet in behandeling te nemen.

Wij krijgen regelmatig verzoeken tot koop of huur van stroken restgroen. Dit zijn stukjes openbaar groen die inwoners aan hun tuin willen toevoegen. Ons team Vastgoed neemt deze verzoeken in behandeling. Het niet in behandeling nemen van deze verzoeken duurt in ieder geval tot eind 2023.