Groenonderhoud

We hebben 13 verschillende beheercategorieën bijvoorbeeld bomen, bosjes of gazons. Per beheercategorie is een kwaliteitsniveau afgesproken.

Het groenonderhoud wordt ieder jaar door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. We hebben 13 verschillende beheercategorieën bijvoorbeeld bomen, bosjes of gazons. Per beheercategorie is een kwaliteitsniveau afgesproken. Het kwaliteitsniveau geldt voor alle gebieden, dus ook bijvoorbeeld de centrumgebieden in onze gemeente. Zwerfafval hoort niet bij het groenonderhoud. Het zwerfafval wordt wel opgeruimd tijdens de onderhoudsronden.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende beheercategorieën met het kwaliteitsniveau.

Beheercategorie (uitleg) Kwaliteitsniveau
Bloemrijke graslanden (pdf, 611 kB) Sober / niveau C (pdf, 195 kB)
Bomen (visuele verzorging) (pdf, 142 kB) Sober / niveau C (pdf, 377 kB)
Bosje (pdf, 6389 kB) Sober / niveau C (pdf, 360 kB)
Bosplantsoen (pdf, 637 kB) Sober / niveau C (pdf, 578 kB)
Elementenverharding (pdf, 411 kB) Sober / niveau B (pdf, 200 kB)
Gazons (pdf, 176 kB) Sober / niveau C (pdf, 260 kB)
Graskeien (pdf, 97 kB) Sober / niveau C (pdf, 203 kB)
Hagen (pdf, 107 kB) Sober / niveau C (pdf, 689 kB)
Heesters (pdf, 701 kB) Matig / niveau B (pdf, 691 kB)
Ruw gras (pdf, 133 kB) Sober / niveau C (pdf, 195 kB)
Speelondergronden (pdf, 341 kB) Sober / niveau C (pdf, 103 kB)
Vaste planten (pdf, 206 kB) Matig / niveau B (pdf, 631 kB)
Wadi's (pdf, 270 kB) Sober / niveau C (pdf, 194 kB)

 

Uitgelicht