Zoutbak aanvragen

In de gemeente staan ongeveer 60 zoutbakken.

Aanvragen

U vraagt een zoutbak aan door het formulier ‘Aanvragen zoutbak’ (pdf, 165 kB)  in te vullen en op te sturen naar e-mail info@renkum.nl of per post naar gemeente Renkum, team BOR, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Voorwaarden

Niet iedere locatie komt in aanmerking voor een zoutbak. Hiervoor hebben we een aantal voorwaarden opgesteld.

  • De zoutbak moet in de openbare ruimte en buiten de strooiroute worden geplaatst.
  • Het gaat over een hellend terrein en een buurt of straat met overwegend senioren.
  • De zoutbak moet op een goed toegankelijke plek komen te staan.
  • Er is namens de buurt een contactpersoon verantwoordelijk voor de zoutbak.

Overige informatie

  • 1 keer per jaar vullen wij de bakken met strooizout.
  • Ieder jaar ontvangt de contactpersoon rond eind oktober een brief met informatie over de gang van zaken.
  • Als er geen contactpersoon meer is dan halen wij de zoutbak weg.
  • Wij halen de zoutbakken niet op na de winter. Soms kiest een contactpersoon ervoor de bak na de winter weg te halen om vandalisme te voorkomen.