Vera Eijbershof Oosterbeek

Sinds 3 maart 2021 is de omgevingsvergunning voor de bouw van 10 woning aan de Vera Eijbershof in Oosterbeek onherroepelijk. Vanaf het tweede kwartaal 2021 wordt gestart met het woonrijp maken van de buitenruimte. De woningen zijn allemaal verkocht.

Vera Eijbershof komt op een terrein achter de bestaande woningen aan de Bato'sweg 17 en 19 in Oosterbeek. Andere straten (met daartussen woningen met tuinen) die aan het plangebied grenzen zijn de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg, Kerkeland en Engelenhof zijn andere straten die aan het terrein grenzen.

Planning

Hooijer Renkum B.V. heeft het terrein van de Vera Eijbershof inmiddels bouwrijp gemaakt. Eind mei/begin juni 2021 is Bouwbedrijf Grootheest gestart met de bouwwerkzaamheden. In het 2e kwartaal 2021 gaat Hooijer Renkum B.V. aan de slag met de definitieve verhardingen, afwatersystemen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Meer informatie

Bel (026) 33 48 111.