Stationsweg 4 Oosterbeek

Aan de Stationsweg 4 in Oosterbeek worden 8 appartementen gebouwd.

De bestaande woning wordt gesloopt. Op de plek komt een nieuw woongebouw met 4 bouwlagen met daarin 8 appartementen. In de achtertuin (westzijde) komen parkeerplaatsen voor de woningen.

Nieuw bestemmingsplan

Volgens het bestemmingsplan kunnen de woningen nu niet worden gebouwd. Daarom maken we een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan lag tot en met 24 januari 2023 ter inzage. Na 24 januari 2023 beoordelen wij de eventuele zienswijzen. Op basis daarvan wordt het bestemmingsplan misschien aangepast. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.