Nieuwbouw verzorgingshuis Het Beekdal

Vilente, eigenaar van verzorgingshuis Het Beekdal in Heelsum, wil het huidige gebouw graag vervangen door nieuwbouw. Vilente heeft aangegeven dat het huidige gebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft Vilente gevraagd of de gemeente wil meewerken aan nieuwbouw. Op dit moment onderzoeken de gemeente en Vilente of nieuwbouw mogelijk is.

Stand van zaken

In oktober 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld en aansluitend is door Vilente de omgevingsvergunning voor de activiteiten kappen en bouwen aangevraagd. Om de veranderingen voor de huidige bewoners te beperken wordt in fasen gesloopt en ook gebouwd. Dit betekent dat de huidige bewoners vanuit de oudbouw naar de nieuwbouw kunnen verhuizen zonder tussenstap naar een ander verzorgingshuis.

In het voorjaar van 2016 start de sloop van een deel van de huidige bebouwing en wordt gestart met de nieuwbouw. De totale bouwactiviteiten duren naar verwachting 2 jaar

Documenten