Nieuwbouw Veritasweg Oosterbeek

Er is een initiatief van Dudok Studio’s om op het braakliggende terrein op de hoek van de Utrechtsewegen de Veritasweg in Oosterbeek een appartementencomplex voor tijdelijk verblijf (short stay studio’s) te realiseren. Dit initiatief is nu uitgebreid. Dudok Studio’s wil ook richting de Noorderweg een aantal appartementen bouwen.

Stand van zaken

Op 16 april 2017 was er een inloopavond voor omwonenden. Over het algemeen beoordeelde de aanwezigen het plan positief. Belangrijke opmerking was de parkeerdruk veroorzaakt door de bezoekers van het restaurant aan de overzijde van de Utrechtseweg.

Het plan dat is gepresenteerd aan de omwonenden is naar aanleiding van opmerkingen vanuit de commissie ruimtelijke kwaliteit op punten aangepast. Dit heeft geleid tot een aangepast schetsontwerp (pdf, 5,3 MB). Een voorstel voor vaststelling van de stedenbouwkundige kaders door de gemeenteraad is in voorbereiding en komt naar verwachting in september 2017 in de gemeenteraad.

Documenten