Nico Bovenweg Oosterbeek

Op het terrein aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek (Moviera complex) willen wij woningen laten bouwen.

Wij hebben al verschillende onderzoeken laten uitvoeren en er vinden nog steeds onderzoeken plaats. Deze onderzoeken zijn nodig om het bestemmingsplan te wijzigen naar een woonbestemming. Ook hebben wij een marktpartij gevraagd om een aantal ideeën voor de locatie uit te werken.

Informatieavond

Dinsdag 5 juni 2018 was de 2e informatieavond en hebben wij het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd. Uw inbreng tijdens deze avond verwerken wij in het stedenbouwkundig ontwerp. In het 4e kwartaal 2018 verwachten wij de volgende informatieavond te houden. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Planning

  • Kwartaal 4 – 2018: samen met u komen tot een mooi en haalbaar plan waar Oosterbeek trots op kan zijn
  • Kwartaal 1 – 2019: start bestemmingsplanprocedure
  • Kwartaal 1 – 2019: verdere uitwerking van het plan in overleg met belanghebbenden en gegadigden
  • Kwartaal 2 – 2019: start verkoop
  • Kwartaal 4 – 2019: start bouw

Verslagen, presentaties en documenten