Dorpstraat 147 Renkum

Aan de Dorpsstraat 147 in Renkum onderzoeken wij samen met ontwikkelaar Boog Vastgoed de ontwikkeling van het binnenterrein van hovenier Everts & Weijman tot een hof met 9 grondgebonden (deels levensloopbestendige) woningen.

Boog Vastgoed en de gemeente maken een plan, op basis van gesprekken met de omgeving en ruimtelijke onderzoeken. Als wij en Boog Vastgoed denken dat het plan haalbaar is, leggen wij een bestemmingsplan ter inzage.

Planning

Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot 18 oktober 2022 ter inzage. De verwachting is dat de gemeenteraad in januari 2023 een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons op (026) 33 48 111.