Het plan

Het plan is om de 2 oude schoolgebouwen en de oude gymzaal te slopen en er woningen te bouwen. Er zijn nog geen definitieve plannen. Samen met buurtbewoners stellen wij voor deze locatie randvoorwaarden op.

Luchtfoto van gebied tussen Bram Streeflandweg en Schutterspad in RenkumHet gebied wordt ook wel de scholenstrip aan de Bram Streeflandweg genoemd.

De oude gebouwen staan al enkele jaren leeg. Delen worden gebruikt voor tijdelijk wonen of opslag. De scholen en het omliggende gebied zijn van de gemeente Renkum. Wij vinden het gebied een goede locatie om woningen te bouwen. Begin 2022 zijn wij gestart met het maken van plannen voor deze locatie.

Wat gaat er gebeuren? 

Het plan is om de oude schoolgebouwen te slopen en er woningen te bouwen. Wij verwachten in 2023 een marktpartij te selecteren om een ontwerp voor deze locatie uit te werken. Ook starten we de procedure om een nieuw bestemmingsplan te maken. Dit bestemmingsplan kunt u dan ook inzien. Als alles volgens planning verloopt, start in 2024 de bouw van de woningen. 

Planning

Op dit moment (najaar 2022) zijn er nog geen definitieve plannen. Samen met u als buurtbewoner stellen wij randvoorwaarden voor deze bouwlocatie op. Op basis van deze randvoorwaarden starten wij in 2023 een aanbesteding op. Hierbij nodigen wij marktpartijen, zoals projectontwikkelaars, uit om een plan te maken voor deze locatie. Nadat de locatie aan 1 van deze partijen is verkocht, worden de plannen duidelijker. 

Meedenken

Het opnieuw inrichten van de locatie betekent een verandering van uw leefomgeving. Het is belangrijk dat wij u betrekken bij de ontwikkelingen en u goed informeren over:

  • de plannen 
  • en waarover u wel en niet mag meedenken.  

Om dit zorgvuldig te kunnen doen, hebben wij een participatieplan opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld welke rol u als buurtbewoner of andere belanghebbende krijgt bij het maken van de plannen. 

Wij nodigen omwonenden uit voor bijeenkomsten. Hierbij kunt u uw wensen voor de buurt kunnen delen. Ook bewonersverenigingen en andere lokale initiatieven betrekken wij erbij.

Onderzoeken op de locatie 

Om te komen tot goede plannen op deze plek en de procedure om een nieuw bestemmingsplan te maken, voeren wij verschillende onderzoeken uit. Sommige onderzoeken doen we op locatie, zoals: 

•    onderzoek naar de aanwezigheid van beschermwaardige planten en dieren;
•    bodemonderzoeken;
•    landmeetkundige werkzaamheden.

Een aantal onderzoeken is al uitgevoerd of wordt binnenkort uitgevoerd. Hiervan heeft u geen overlast.

Meer informatie

Bel ons op (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail info@renkum.nl