Boven Heide Wolfheze

Op de locatie van de voormalige houtzagerij Willemsen in Wolfheze bouwt Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw en Ontwikkelingsmaatschappij BV 50 woningen.

9 december: online informatiebijeenkomst

Op donderdagavond 9 december 2021 was er een online informatiebijeenkomst waar Van Wanrooij informatie gaf over de huidige stand van zaken. Deze informatiebijeenkomst kunt u hieronder terugkijken en luisteren of via Youtube.

Het vervolg

We maken het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan af. Daarbij houden we rekening met de reacties die we hebben gehad tijdens de online informatiebijeenkomst en de reacties die we schriftelijk hebben ontvangen. We verwachten dat de bestemmingsplanprocedure in het 1e kwartaal van 2022 kunnen opstarten. Daarna kunt u reageren op het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan en eventueel een zienswijze indienen. Wij informeren u hierover op een later moment.

Achtergrondinformatie

In 2010 is door de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor het woningbouwplan Wolfheze Boven Heide aan de Duitsekampweg met 50 woningen vastgesteld. Het plan was toen bekend onder de naam Wolfheze Willemsen Naaldhout. Een verwijzing naar de houtzagerij die op het terrein stond. In oktober 2017 is het stendenbouwkundig plan en de stand van zaken gepresenteerd aan omwonenden en belangengroepen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is van 30 september 2021.

Het bouwplan is verder uitgewerkt:

  • er een compensatieplan gemaakt voor de aanwezige beschermde diersoorten (zandhagedis, ringslang en hazelworm);
  • de afspraken over de woningbouwprogrammering, duurzaam bouwen en energie zijn aangepast naar de actualiteit; 
  • er is een vergunning Natuurbeschermingswet stikstof voorbereid en verkregen; 
  • de hoofopzet voor het inrichtingsplan van de openbare ruimte (met onder andere de noodontsluitingsroute langs het spoor) is uitgewerkt. 

Meer informatie

Meer informatie zoals referentiebeelden en voortgang vindt u op de website van Van Wanrooij. Vragen? Bel (026) 33 48 111.