Bellevue 1-3 Renkum

De eigenaar en gemeente onderzoeken samen hoe de locatie Bellevue 1-3 herontwikkeld kan worden na de brand in 2020. De eigenaar heeft een plan ingediend voor een appartementencomplex met 12 studio’s.

De eigenaar onderzoekt op basis van gesprekken met de omgeving, gesprekken met ons en ruimtelijke onderzoeken of het plan haalbaar is of dat er aanpassingen aan het plan nodig zijn. Als wij en de eigenaar denken dat het plan haalbaar is, leggen wij een bestemmingsplan ter inzage.

Planning

De planning is afhankelijk van het onderzoek naar de haalbaarheid. De verwachting is dat er in het najaar van 2023 een bestemmingsplan ter inzage ligt. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons op (026) 33 48 111.