3B4

Het woningbouwproject 3B4 ligt in Renkum. De grenzen van het gebied zijn de Bram Streeflandweg, Meester van Damweg en de Hogenkampseweg.

 Kaart van het projectgebied 3B4.Op 20 maart 2000 heeft de gemeenteraad het concept Masterplan 3B4 vastgesteld. In dit masterplan staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied.

In totaal gaat het om 9 projecten. De gemeente is bij 4 van de 9 projecten eigenaar van de grond, namelijk:

 • 3B4 Zuid
  In het bestemmingsplan is een mogelijkheid tot de bouw van 15 woningen opgenomen.
 • 3B4 Noord CPO
  Op deze locatie kunnen 8 woningen worden gebouwd. Woonzo verkoopt kavels en helpt toekomstige bewoners met het ontwerp en de bouw van de woning. De kavels gaan begin 2018 in de verkoop.
 • 3B4 Midden
  Woonzo heeft een plan gemaakt voor 6 woningen. Deze woningen zijn verkocht en worden in 2018 gebouwd.
 • 3B
  3B is gecombineerd met het woningbouwproject Dorrestijnplantsoen van Vivare. Er mogen 4 woningen worden gebouwd.  We verwachten dat deze begin 2018 in verkoop gaan.