3B4

Het woningbouwproject 3B4 ligt in Renkum. De grenzen van het gebied zijn de Bram Streeflandweg, Meester van Damweg en de Hogenkampseweg.

 Kaart van het projectgebied 3B4.Op 20 maart 2000 heeft de gemeenteraad het concept Masterplan 3B4 vastgesteld. In dit masterplan staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied.

In totaal gaat het om negen projecten. De gemeente is bij vier van de negen projecten eigenaar van de grond, namelijk:

  • 3B4 Zuid
  • 3B4 Noord CPO
  • 3B4 Midden
  • 3B