Duurzaamheid en milieu

U kunt zelf veel doen om het energieverbruik terug te dringen zoals het isoleren van dak en gevel, isolatieglas, gebruik van LED-verlichting, waterbesparende douchekoppen. Dit is goed voor het milieu en u bespaart ook geld.

 • Energieloket

  Bij het Energieloket vindt u tips over energie besparen, duurzame energie opwekken, subsidies en andere financieringsmogelijkheden op gemeentelijk, provinciaal en Rijksniveau.

 • Zonne-energie

  Veel daken zijn geschikt om zonne-energie op te wekken. Op de Zonatlas kunt u direct zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

 • Duurzaamheidslening

  Er zijn diverse mogelijkheden op het gebied van energiebesparingen en duurzame energieopwekking. Met een duurzaamheidslening krijgt u de kans uw woning energiezuiniger te maken.

 • Afkoppelen regenwater

  Water speelt een grote rol in ons leven. Daarom moeten wij er zuinig mee omgaan. Dat geldt ook voor regenwater. Na een bui komt regenwater in het rioolstelsel terecht. Terwijl het beter is dit naar oppervlaktewater zoals een sloot te laten vloeien of in de grond te laten wegzakken.

 • Woonwensenscan

  De woonwensenscan brengt allerlei mogelijke verbeteringen in kaart op het gebied van energie.