Subsidie Europees Sociaal Fonds

Als gemeente willen we graag meer mensen aan het werk helpen. Hiervoor heeft arbeidsmarktregio FoodValley ruim 1,2 miljoen euro subsidie toegezegd gekregen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Logo Europees Sociaal FondsDeze subsidie is bedoeld om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Bijvoorbeeld door (extra) in te zetten op re-integratiedienstverlening.

We verwachten dat arbeidsmarktregio FoodValley eind 2019 de ESF-subsidie definitief betaald krijgt.

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om:

  • werkgelegenheid te ondersteunen;
  • mensen aan werk te helpen;
  • te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Hiermee is het een van de belangrijkste subsidiemogelijkheden om het arbeidsmarktbeleid te verbeteren.