Werken en leren

U ontvangt tijdelijk een bijstandsuitkering van de gemeente. Wij willen dat u zo snel mogelijk de taal leert en werk vindt.

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie

Uw consulent maakt samen met u een persoonlijk plan. Hierin staan uw doelen, wat van u wordt verwacht en wat u van de gemeente mag verwachten. Alle afspraken leggen we vast in het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Voordat u het plan ondertekent bespreken wij samen met u en uw begeleider van Vluchtelingenwerk het plan.

Werk vinden

Uw consulent van de gemeente helpt u bij het vinden van een betaalde baan. Heeft u interesse in 

  • werken in de techniek;
  • schoonmaakwerk;
  • werken in de thuis-  of ouderenzorg;
  • (bus)chauffeur worden

neem dan contact op met uw consulent. In deze sectoren is veel werk te vinden. 

Inburgeren, Nederlandse taal en de participatieverklaring

U moet Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd.

U kiest zelf waar u de inburgeringslessen volgt. Uw consulent kan u helpen met het maken van een keuze die het beste bij uw situatie past. 

Ook moet u een participatieverklaring tekenen waarmee u verklaart dat u actief wilt meedoen in de Nederlandse samenleving.

Dienst Uitvoering Onderwijs

Als u gaat studeren dan kunt u soms een lening krijgen van het Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook de inburgeringslessen kunt u meestal van deze lening betalen. Kijk op de website www.inburgeren.nl voor meer informatie over de DUO lening.