Energietoeslag voor lage inkomens

Als u een laag inkomen heeft, kunt u een toeslag krijgen voor uw energiekosten. U heeft al bericht gekregen als u een bijstandsuitkering en/of Gelrepas heeft. Heeft u geen bericht gekregen, dan kunt u de toeslag tot 1 februari 2023 aanvragen.

Iedereen met recht op de energietoeslag krijgt in totaal € 1.300,-. Studenten en andere inwoners die een woning delen krijgen € 650,- per persoon als een woning gedeeld wordt.

Aanvragen

Online aanvragen energietoeslag

Aanvragen energietoeslag met DigiD

U levert kopieën van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. Heeft u een partner? Dan ondertekent u allebei de aanvraag.

Krijgt u geen automatische ontvangstbevestiging?

Als de meegestuurde bewijsstukken in totaal meer dan circa 10Mb groot zijn, wordt de e-mail soms geweigerd door uw e-mailbox. Dit heeft te maken met de instellingen van uw eigen e-mailbox. Wij krijgen de aanvraag wel binnen en zullen u per e-mail bevestigen dat wij de aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Dat kan 1 of 2 dagen duren. 

Papieren formulier

Heeft u geen DigiD? Print dan het formulier 'Aanvraag energietoeslag' (pdf, 198 kB) uit, vul het in en stuur het naar Gemeente Renkum, Sociaal Team, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt het formulier en de bijlagen ook sturen naar e-mail bijzonderebijstand@renkum.nl.

U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie in het gemeentehuis.

Belangrijk om te weten

U komt in aanmerking voor de energietoeslag als u:

 1. 21 jaar of ouder bent;
 2. in de gemeente Renkum woont; en
 3. in 2022 een energierekening moet betalen; en
 4. een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 
 5. een laag inkomen heeft.

Studenten die in de gemeente Renkum wonen, zijn niet meer uitgesloten. Wel moeten zij aan alle voorwaarden voldoen. Studenten en anderen die een woning delen krijgen € 650,- per persoon als een woning gedeeld wordt en ieder apart de energiekosten betaalt.

U heeft een laag inkomen als uw inkomen niet meer is dan 120% van de bijstandsnorm (netto en inclusief vakantiegeld) die voor u zou gelden. De netto bedragen zijn:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.322,18 € 1.470,80
Samenwonend/gehuwd € 1.888,84 € 1.992,43

Niet iedereen komt in aanmerking

U krijgt geen energietoeslag als u:

 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); 
 • jonger dan 21 jaar bent;
 • dak- of thuisloos bent; 
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven; 
 • een kostendelende medebewoner bent zoals bedoeld in artikel 19a van de Participatiewet;
 • eerder in 2022 de eenmalige energietoeslag ontvangen heeft van de gemeente Renkum of van een andere gemeente.

Vragen