Vroegsignalering schulden

Wij willen inwoners met betaalachterstanden zo vroeg mogelijk helpen. Daarom werken wij samen met woningcorporatie Vivare in het project Vroegsignalering Huurschulden.

Het doel van het project is:

  • om inwoners te ondersteunen met haalbare oplossingen voor betalingsachterstanden;
  • problematische schulden voorkomen.

Als er sprake is van problematische schulden, dan kunnen inwoners worden doorverwezen naar de schulddienstverlening.

Hoe werkt Vroegsignalering Schulden?

Vanaf 1 januari 2019 deelt Vivare iedere maand een lijst van huurders die een betaalachterstand hebben met de gemeente. De consulenten schulddienstverlening nemen na de melding contact op met de betreffende inwoners. Zij kijken samen of er beginnende schulden zijn en of er misschien meer aan de hand is. De inwoner kan hierbij gebruikmaken van een vrijblijvend adviesgesprek met de consulent schulddienstverlening.

Betaalproblemen

Heeft u ook betaalproblemen en denkt u hier niet alleen uit te komen? Onze consulenten schulddienstverlening kijken graag met u mee en bieden u vrijblijvend advies. Neem voor een afspraak contact op met ons Sociaal Team.

Privacy

In de samenwerking van Vivare en gemeente Renkum worden gegevens uitgewisseld over inwoners. Als gemeente verwerken wij uw persoonsgegevens onder andere voor de uitvoering van onze wettelijke taken. Hierbij volgen wij de AVG. Deze wet helpt uw privacy te beschermen. Wilt u weten hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees hier meer over in onze Privacyverklaring.