Subsidie inwonerinitiatieven

De gemeente wil inwoners meer de ruimte geven om zelf aan de slag te gaan. Daarom kunt u van 1 januari tot en met 31 december 2018 een subsidie aanvragen voor inwonerinitiatieven. Inwoners, organisaties, verenigingen, buurten, etcetera kunnen subsidie aanvragen voor allerlei activiteiten die zij willen organiseren. Onder activiteiten verstaan we geen straatfeesten, buurtbarbecues, proeverijen, dorpsfeesten en dergelijke.

Hoeveel subsidie

U kunt een subsidie aanvragen voor een bedrag van maximaal €10.000,- per activiteit.

Wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie inwonerinitiatieven, dan moet sprake zijn van cofinanciering. Dit houdt in dat u voor de activiteit, waar u subsidie voor aanvraagt, ook zelf mee betaalt. U kunt bijvoorbeeld denken aan crowd funding. Maar zonder subsidie is het niet mogelijk om de activiteit te organiseren.

Voor 2018 is € 20.000,- beschikbaar.

Aanvragen

Vul het formulier Aanvraag eenmalige subsidie inwonerinitiatieven (pdf, 75 kB) in en stuur het met de bijlagen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Let op! Vraag de subsidie op tijd aan maar uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de activiteit(en).

De aanvragen worden getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening (ASV).