Subsidie cofinanciering

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale vitaliteit, het bevorderen van het culturele klimaat of het bevorderen van de sociale, economische of toeristische infrastructuur in de gemeente.

Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 50% van de kosten betalen die nodig zijn om het project uit te voeren onder voorwaarde dat de activiteit ook gefinancierd wordt door anderen.

Beschikbaar budget

Wij stellen een bedrag van € 250.000,- beschikbaar in de periode 2019 – 2022.

  • Voor kleine aanvragen tot € 2.000,- is de komende jaren in totaal € 50.000,- beschikbaar. Per 1 september 2020 is nog € 41.200,- beschikbaar
  • Voor grotere aanvragen tot € 25.000,-  is in totaal € 200.000,- beschikbaar. Per 1 juni 2020 is nog € 62.620,-  beschikbaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van subsidie zijn:

  • activiteiten waarvoor u confinanciering aanvraagt moeten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of het culturele klimaat van de gemeente. Of aan het vergroten van de sociale, economische of toeristische infrastructuur in de gemeente.
  • voor aanvragen boven de € 2.000,- is vereist dat de organisatie die de aanvraag indient een ideële instelling is met een maatschappelijk doel.
  • de activiteit wordt daarnaast aantoonbaar gefinancierd door andere fondsen, overheden, organisaties, ondernemingen.

Voorbeeld

Voor de realisatie van uw project heeft u € 4.000,- nodig. U financiert € 2.000,- uit eigen middelen en heeft een subsidie van € 1.000,- van de provincie ontvangen. Bij de aanvraag voor subsidie bij de gemeente Renkum stuurt u de brief van de provincie als bewijs cofinanciering mee.

Aanvragen

U vraagt de subsidie voor cofinanciering aan door het formulier Aanvraag subsidie cofinanciering (pdf, 175 kB) in te vullen en op te sturen naar e-mail BeleidSD@renkum.nl. Aanvragen van de subsidie kan tot en met 31 december 2022. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voorbeelden van initiatieven

Tot nu toe zijn de volgende activiteiten gesubsidieerd:

  • herstel van de oude watermolen in het Renkums Beekdal;
  • uitvoeren van de theatervoorstelling De Notenkraker door stichting Kazou, leer- en werkplaats voor mensen met autisme;
  • organiseren van een muzikale ontmoetingsbijeenkomst voor ouderen in de Concertzaal Oosterbeek, ter ere van het 150 jarig bestaan. 

Regels

In de 'Nadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019 -2022' (pdf, 242 kB) staan de regels voor het aanvragen subsidie. Op basis van deze regels beslist het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen. De regels voor aanvragen voor cofinanciering gelden tot 31 december 2022. In totaal is er € 250.000,- beschikbaar voor subsidie cofinanciering. Wij maken regelmatig bekend of en in hoeverre het budget is benut.