Subsidie cofinanciering

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale vitaliteit, het bevorderen van het culturele klimaat of het bevorderen van de sociale, economische of toeristische infrastructuur in de gemeente.

Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 50% van de kosten betalen die nodig zijn om het project uit te voeren onder voorwaarde dat de activiteit ook gefinancierd wordt door anderen.

Beschikbaar budget

Wij stellen een bedrag van € 250.000,- beschikbaar in de periode 2019 – 2022.

  • Voor kleine aanvragen tot € 2.000,- is de komende jaren in totaal € 50.000,- beschikbaar. Per 20 juli 2022 is € 2.900,- beschikbaar.
  • Voor grotere initiatieven is het geen subsidie meer beschikbaar. Het beschikbare subsidiebedrag voor deze initiatieven is volledig ingezet. Dit betekent dat we geen subsidie cofinanciering meer verlenen voor aanvragen met een gevraagd subsidiebedrag van € 2.000,- tot € 200.000,- .

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van subsidie zijn:

  • activiteiten waarvoor u confinanciering aanvraagt moeten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of het culturele klimaat van de gemeente. Of aan het vergroten van de sociale, economische of toeristische infrastructuur in de gemeente.
  • de activiteit wordt daarnaast aantoonbaar gefinancierd door andere fondsen, overheden, organisaties, ondernemingen.

Voor alle aanvragen geldt dat wij maximaal 50% van de kosten betalen die nodig zijn om het initiatief uit te voeren.

Voorbeeld

Voor de realisatie van uw project heeft u € 4.000,- nodig. U financiert € 2.000,- uit eigen middelen en heeft een subsidie van € 1.000,- van de provincie ontvangen. Bij de aanvraag voor subsidie bij de gemeente Renkum stuurt u de brief van de provincie als bewijs cofinanciering mee.

Aanvragen

U vraagt de subsidie voor cofinanciering aan door het formulier Aanvraag subsidie cofinanciering (pdf, 175 kB) in te vullen en op te sturen naar e-mail BeleidSD@renkum.nl. Aanvragen van de subsidie kan tot en met 31 december 2022. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Regels

In de 'Nadere regels subsidiëring cofinanciering gemeente Renkum 2019 -2022' (pdf, 242 kB) staan de regels voor het aanvragen subsidie. Op basis van deze regels beslist het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen. De regels voor aanvragen voor cofinanciering gelden tot 31 december 2022. In totaal is er € 250.000,- beschikbaar voor subsidie cofinanciering. Wij maken regelmatig bekend of en in hoeverre het budget is benut.