Subsidie lokaal innovatiefonds

Inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties kunnen in 2018 een aanvraag doen voor subsidie uit het lokale Innovatiefonds 2017-2018. Het doel van dit fonds is om maatschappelijke organisaties en inwoners te stimuleren om met vernieuwende en inspirerende plannen te komen op het gebied van jeugdzorg of Wmo. Ook organisaties die geen zorgcontract hebben met de gemeente kunnen een subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie

De subsidie verdelen we over 2 periodes (tranches). In 2018 is beschikbaar:

  • voor Wmo-initiatieven maximaal € 65.500,-
  • voor jeugdinitiatieven is maximaal € 159.500,-.

Aanvragen

U vraagt een Subsidie lokaal innovatiefonds in 2018 aan:

Vul het volledig formulier en stuur het met alle bijlagen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Regels

Wij hebben Regels subsidie lokaal innovatiefonds 2017-2018 (pdf, 101 kB) vastgesteld. Hieraan moet uw aanvraag voldoen. Op basis van deze regels beslist het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen. Het college rangschikt de aanvragen aan de hand van op onderdelen behaalde punten. Zo moeten activiteiten gericht zijn op inwoners van de gemeente, gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners, vernieuwend zijn en niet te realiseren zijn zonder de subsidie.