Subsidie lokaal innovatiefonds

Inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties kunnen in 2017 en 2018 een aanvraag doen voor subsidie uit het lokale Innovatiefonds 2017-2018. Het doel van dit tijdelijke fonds is om maatschappelijke organisaties en inwoners te stimuleren om met vernieuwende en inspirerende plannen te komen op het gebied van jeugdzorg of Wmo.

Hoeveel subsidie

De subsidie verdelen we over 2 periodes (tranches). In 2017 is beschikbaar:

  • voor Wmo-initiatieven maximaal € 65.500,-
  • voor jeugdinitiatieven is maximaal € 159.500,-.

Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting voor 2018 (in november 2017) zijn dezelfde bedragen voor 2018 beschikbaar.

Aanvragen

De aanvraagtermijn voor 1e periode is inmiddels afgelopen. Voor 2e periode 2017 kunt u nu een aanvraag indienen.

Vul het Aanvraagformulier innovatiefonds 2017-2018, 2e tranche (pdf, 120 kB) in en stuur het uiterlijk dinsdag 30 mei 2017 naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Wij hebben Regels subsidie lokaal innovatiefonds 2017-2018 (pdf, 101 kB) vastgesteld. Hieraan moet uw aanvraag voldoen. Op basis van deze regels beslist het college van burgemeester en wethouders over de aanvragen. Het college kan besluiten niet het volledige aangevraagde bedrag toe te kennen.

2018

Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting voor 2018 (in november 2017) vraagt u een Subsidie lokaal innovatiefonds in 2018 aan:

  • uiterlijk 15 januari 2018 voor de 1e periode 2018
  • uiterlijk 28 mei 2018 voor de 2e periode 2018.