Duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen

Wilt u als maatschappelijke of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treffen aan uw pand(en) of schoolgebouwen? Dan kunt u daarvoor van de gemeente een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen.

Voorwaarden en kenmerken

De belangrijkste voorwaarden en kenmerken van de duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke instellingen zijn:

  • Doelgroep: verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang, en onderwijsinstellingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs.
  • Duurzame maatregelen waarvoor de lening bestemd is: bestaande technieken of innovatieve technieken die leiden tot energiebesparing en/of de productie van duurzaam opgewekte energie.
  • Hoogte lening: minimaal € 5.000,- en maximaal € 75.000,-.
  • Looptijd lening: tien jaar.
  • Rentepercentage lening: drie procent lager dan het 10-jaars rentetarief gehanteerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), met een minimum van één procent.
  • Afsluitkosten: eenmalig € 300,- ten behoeve van de administratieve afhandeling.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen (pdf, 106 kB) in en stuur het met de bijlagen naar gemeente Renkum, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Meer informatie en de manier waarop wij u aanvraag afhandelen staat in de kaders Reserve duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke instellingen.