Tegemoetkoming meerkosten bij beperking of chronische problemen

Meerkosten zijn extra kosten die u moet maken in verband met een beperking of chronische of psychosociale problemen. U kunt voor deze meerkosten een tegemoetkoming aanvragen bij het Sociaal Team.

Vanaf 1 januari 2020 komt de meerkostenregeling te vervallen. Voor extra kosten gemaakt in 2019 kunt u tot en met 30 april 2020 een beroep doen op de meerkostenregeling.

Voorwaarden

U komt voor een tegemoetkoming in de meerkosten in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u heeft extra kosten in verband met een beperking of chronische of psychosociale problemen;
  • u heeft een (gezamenlijk) inkomen tot 150% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm;
  • u heeft het volledige eigen risico voor de zorgverzekering opgebruikt;
  • u bent niet collectief verzekerd via de gemeente Renkum.

Hoogte

De tegemoetkoming bedraagt € 200,- per kalenderjaar.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen wanneer het eigen risico van uw zorgverzekering over het lopende kalenderjaar is betaald. Tegemoetkoming meerkosten voor het jaar 2019 kunt aanvragen tot en met 30 april 2020. U kunt bij het Sociaal Team een formulier krijgen om de tegemoetkoming aan te vragen.