Tegemoetkoming chronisch zieken

Bent u chronisch ziek of heeft u kind een beperking? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de zogenaamde meerkostenregeling.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is € 175,- per kalenderjaar. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of handicap.

Voor wie?

De meerkostenregeling is voor inwoners van gemeente Renkum van alle leeftijden:

  • met een chronische ziekte of beperking,
  • met een inkomen tussen 120 en 150% van de bijstandsnorm én
  • die het gehele eigen risicobedrag voor de zorgverzekering hebben moeten betalen dat voor dat betreffende jaar is vastgesteld.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan bij het Sociaal Team. Voor de aanvraag heeft u nodig:

  1. Het volledig ingevulde aanvraagformulier. Het formulier vraagt u aan bij het Sociaal Team.
  2. Een inkomensverklaring waaruit blijkt dat het inkomen van het voorgaande jaar tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm viel (zo wordt de hoogte van het inkomen bepaald conform artikel 1.3 van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Renkum).
  3. Een bewijs dat het hele eigen risico van de zorgverzekering is betaald. In 2017 is dat € 385,00.

U kunt uw aanvraag indienen voor het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt. Voor deze regeling telt het vermogen niet mee.

Hoe lang geldt de regeling?

Er is geen einddatum voor de regeling. Maar de gemeenteraad heeft hierover een motie aangenomen. Naar aanleiding van de uitwerking hiervan wordt er misschien half 2017 een besluit genomen om de regeling vanaf 2018 aan te passen.

Waarom deze doelgroep

Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u gebruik maken van andere regelingen, zoals zorgtoeslag, bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering, Gelrepas en de teruggave inkomstenbelasting.

Meer informatie over belastingvoordelen, inkomensondersteuning en zorgkosten vindt u op de website www.meerkosten.nl