Persoonlijk Plan Sociaal Domein

Wilt u een melding voor hulp of ondersteuning vanuit de Jeugdwet of Wmo doen? En weet u zelf al hoe u deze hulp/ondersteuning wilt regelen? Schrijf dit dan op in een persoonlijk plan.

Na de melding heeft u maximaal 7 dagen de tijd om het plan bij ons in te dienen. Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. Het is uw eigen keuze. U kunt hiermee aan ons uitleggen welke ondersteuning u precies nodig heeft en waarom. Wij vinden het ook prettig om het plan van u te ontvangen. Het helpt ons om sneller een duidelijk beeld van uw situatie te krijgen.

Hoe maakt u een persoonlijk plan?

In het Persoonlijk Plan (Word, 233 kB) schrijft u op wat de problemen zijn. Dit kan uw probleem zijn of het probleem van de persoon voor wie u dit plan schrijft. In het plan geeft u ook aan welke ondersteuning u het beste vindt voor uzelf of degene voor wie u het plan schrijft. Uw persoonlijk plan nemen we mee in ons besluit over welke ondersteuning passend is in uw situatie.

Is uw persoonlijk plan klaar stuur het dan per e-mail naar sociaalteam@renkum.nl of per post naar:

Gemeente Renkum
t.a.v. Sociaal Team
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

Afgeven bij de receptie in het gemeentehuis kan natuurlijk ook.

Als wij uw persoonlijk plan hebben ontvangen plannen wij, als dit nodig is, een huisbezoek in.