Mantelzorgwoning

In onze gemeente is het mogelijk om een mantelzorgwoning te plaatsen. Ook is het toegestaan dat een bijgebouw permanent wordt bewoond voor het verlenen van mantelzorg.

De regels daarvoor staan in het Bestemmingsplan Mantelzorg 2010.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over mantelzorgwoningen? Neem dan contact op met het Sociaal Team.