Mantelzorgurgentie

In de huisvestingsverordening is opgenomen dat wij een urgentieverklaring kunnen geven aan een woningzoekende die in de gemeente mantelzorg geeft of ontvangt.

Om in aanmerking te komen voor mantelzorgurgentie gelden de volgende criteria:

  • er is sprake van een ondersteuningsvraag
  • er is sprake van een mantelzorgrelatie waarin de mantelzorger minimaal 10 uur per week besteedt aan het bieden van mantelzorg, en
  • het is de verwachting dat de mantelzorgrelatie minimaal 1 jaar in stand blijft.

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor een mantelzorgurgentieverklaring meldt u zich bij het Sociaal Team. Een medewerker van het Sociaal Team maakt een afspraak met u om te bepalen of u voldoet aan de criteria voor de urgentieverklaring.

Als u voldoet aan de criteria dan verstrekken wij u een mantelzorgurgentieverklaring. Daarmee kunt u bij woningbouwcorporatie Vivare aangeven dat u urgentie heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mantelzorgurgentie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team op (026) 33 48 111 of via e-mail sociaalteam@renkum.nl.