Mantelzorgcompliment wordt mantelzorgondersteuning op maat

Het mantelzorgcompliment in de vorm van een geldbedrag verdwijnt. U kunt geen compliment meer aanvragen voor mantelzorg die u verleent in 2019. U kunt alleen nog een mantelzorgcompliment (€ 150,-)  aanvragen voor mantelzorg die u heeft verleend in 2018.

U kunt het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen tot en met 31 december 2019. Let op! Als u in 2018 al een mantelzorgcompliment heeft ontvangen voor mantelzorg die u in 2018 heeft verleend, kunt u geen compliment meer aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment zijn:

  • De mantelzorg wordt geboden aan een inwoner van de gemeente Renkum die thuis woont of in een intramurale instelling verblijft;
  • De mantelzorg is verleend in 2018;
  • De mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp. Dat betekent dat er minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp geboden wordt. Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;
  • Per zorgvrager kan 1 keer per jaar een waardering worden gegeven.

Aanvragen

Neem contact op met het Sociaal Team via (026) 33 48 111.

Geen mantelzorgcompliment 2019

Het mantelzorgcompliment in de vorm van een geldbedrag verdwijnt. U kunt geen compliment meer aanvragen voor mantelzorg die u verleent in 2019. In plaats daarvan komt mantelzorgondersteuning op maat. Het college van burgemeester en wethouder neemt hierover binnenkort een besluit.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het  Sociaal Team.