Mantelzorgcompliment aanvragen

Ook in 2018 geven wij een blijk van waardering aan mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Wij geven deze blijk van waardering door het verstrekken van het mantelzorgcompliment in de vorm van een geldbedrag van € 150,-.

Aanvragen

  • U kunt het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen tot en met 31 december 2018.
  • U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger. Of u kunt uw mantelzorger toestemming geven om het compliment zelf aan te vragen.
  • Als degene die de mantelzorg ontvangt niet zelf de aanvraag kan doen, kan de mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen.
  • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden die u hieronder leest.
  • Vul het formulier Aanvraag mantelzorgcompliment 2018 (pdf, 133 kB) in. Uzelf en uw mantelzorger ondertekenen het formulier. Stuur het formulier naar het Sociaal Team, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
  • Het Sociaal Team beoordeelt uw aanvraag en betaalt het compliment uit als u daar voor in aanmerking komt. Als dat nodig is, nemen wij hierover contact met u op.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment 2018 zijn:

  • De mantelzorg wordt geboden aan een inwoner van de gemeente Renkum die thuis woont of in een intramurale instelling verbflijft;
  • De mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp. Dat betekent dat er minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp geboden wordt. Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;
  • Per huishouden wordt maximaal 1 keer per jaar een waardering gegeven;
  • Per zorgvrager kan 1 keer per jaar een waardering worden gegeven.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het  Sociaal Team.