Mantelzorgcompliment aanvragen

Geeft of ontvangt u mantelzorg? Als blijk van waardering aan mantelzorgers kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Het mantelzorgcompliment verstrekken wij in de vorm van een geldbedrag van € 150,-. U kunt het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen tot en met 31 december 2019 voor mantelzorg die in 2018 is verleend.

Aanvragen mantelzorgcompliment 2018

  • U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger. Of u kunt uw mantelzorger toestemming geven om het compliment zelf aan te vragen.
  • Als degene die de mantelzorg ontvangt niet zelf de aanvraag kan doen, kan de mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen.
  • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden die u hieronder leest.
  • Vul het formulier Aanvraag mantelzorgcompliment 2018 (pdf, 144 kB) in. Uzelf en uw mantelzorger ondertekenen het formulier. Stuur het formulier naar het Sociaal Team, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
  • Het Sociaal Team beoordeelt uw aanvraag en betaalt het compliment uit als u daar voor in aanmerking komt.
  • U kunt het mantelzorgcompliment 2018 aanvragen tot en met 31 december 2019.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment zijn:

  • De mantelzorg wordt geboden aan een inwoner van de gemeente Renkum die thuis woont of in een intramurale instelling verbflijft;
  • De mantelzorg is verleend in 2018;
  • De mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp. Dat betekent dat er minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp geboden wordt. Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;
  • Per zorgvrager kan 1 keer per jaar een waardering worden gegeven.

Mantelzorgcompliment 2019

Voor 2019 gaat het mantelzorgcompliment er anders uitzien. Als daarover meer bekend is, informeren wij u via deze webpagina, het Gemeentenieuws in Rijn & Veluwe en via de sociale media.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het  Sociaal Team.