Mantelzorgcompliment aanvragen

Ook in 2017 geven wij een blijk van waardering aan mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Wij geven deze blijk van waardering door het verstrekken van het mantelzorgcompliment in de vorm van een geldbedrag van € 150,- of een waardebon die recht geeft op 10 uur huishoudelijke hulp.

Aanvragen

  • U kunt het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen tot en met 31 december 2017.
  • U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger. Of u kunt uw mantelzorger toestemming geven om het compliment zelf aan te vragen.
  • Als degene die de mantelzorg ontvangt niet zelf de aanvraag kan doen, kan de mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen.
  • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden die u hieronder leest.
  • Vul het formulier Aanvraag mantelzorgcompliment 2017 (pdf, 247 kB) in. Uzelf en uw mantelzorger ondertekenen het formulier. Stuur het formulier op naar het Sociaal Team, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
  • Het Sociaal Loket beoordeelt uw aanvraag en betaalt het compliment uit als u daar voor in aanmerking komt. Als dat nodig is, nemen wij hierover contact met u op.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment 2017 zijn:

  • De mantelzorg wordt geboden aan een inwoner van de gemeente Renkum die thuis woont of in een intramurale instelling verbflijft;
  • De mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp. Dat betekent dat er minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp geboden wordt. Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;
  • Per huishouden wordt maximaal 1 keer per jaar een waardering gegeven;
  • Per zorgvrager kan 1 keer per jaar een waardering worden gegeven.

Keuze uit geldbedrag of huishoudelijke hulp

U kunt kiezen voor een geldbedrag van € 150,- of een waardebon die recht geeft op 10 uur huishoudelijke hulp (ter waarde van € 228,50).

Als u kiest voor de waardebon, kunt u op het aanvraagformulier aangeven van welke organisatie u de huishoudelijke hulp wilt krijgen. Mantelzorgers kunnen deze uren inzetten voor hun eigen huishouden of voor het huishouden van degene voor wie zij zorgen.

Heeft u al huishoudelijke hulp of een persoonsgebonden budget? Dan verandert daar niets aan door dit aanbod. De extra uren komen eenmalig bovenop de hulp die u al krijgt. Voor deze extra uren betaalt u geen eigen bijdrage.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met het Sociaal Team op (026) 33 97 270 of stuur een e-mail naar sociaalteam@renkum.nl.