Huishoudelijke hulp toelage

Als u het huishouden niet helemaal zelfstandig kunt doen, kunt u tot 1 januari 2018 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een toelage voor huishoudelijke hulp.

Voor wie?

De Huishoudelijke Hulp Toelage is voor inwoners van de gemeente Renkum die:

  • mantelzorg geven en daardoor belasting ervaren. Met huishoudelijke hulp wordt de mantelzorger geholpen;
  • door ouderdom of een beperking hulp nodig hebben bij het huishouden;
  • problemen hebben in het gezin en daarbij geholpen kunnen worden door huishoudelijke hulp;
  • na een ziekenhuisopname of ongeval tijdelijk hulp nodig hebben bij het huishouden.

Hoogte toelage

Als u voor deze regeling in aanmerking komt, betaalt u € 7,50 per uur in plaats van € 22,85. De € 15,35 korting betaalt de gemeente.

Meer Informatie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Huishoudelijke hulp toelage neem dan contact op met het Sociaal Team (026) 33 97 270 of stuur een e-mail naar sociaalteam@renkum.nl.