Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder vallen:

 • preventie
 • opvoedondersteuning
 • hulp voor kinderen met beperking
 • jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg): hulp bij onder andere ADHD, autisme
 • gesloten jeugdzorg: voor jongeren met ernstige gedragsproblemen zoals gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling
 • begeleiding en persoonlijke verzorging van kinderen en jongeren
 • hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling
 • uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
 • pleegzorg
 • jeugdreclassering

Als u vragen heeft over de verzorging of opvoeding van uw kind, bespreek dit dan eerst met familie, vrienden, buren of andere bekenden. Vaak heeft u ook al contact met instellingen waar uw kind komt zoals kinderopvang, school, het consultatiebureau, uw huisarts of het ziekenhuis. Zij kunnen u vaak helpen bij het beantwoorden van uw vragen en de weg wijzen naar meer specifieke ondersteuning.

Op de website van Stichting Opvoeden vindt u meer informatie over opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden, maar ook voor (aanstaande) ouders met vragen over ouderschap. Er is ook een website voor jongeren: www.infovoorjou.nl, met informatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Sociaal Team

Lukt het u niet om zelf antwoorden te vinden op uw vragen, neem dan contact op met het Sociaal Team. Wij kijken dan samen hoe u verder kunt. Ook uw huisarts of de jeugdarts kunnen u verwijzen naar jeugdhulp.

Kind of jongere in een crisis- of noodsituatie: wie belt u?

 • Voor spoedeisende hulp in levensbedreigende situaties, bel 112.
 • Heeft u al hulp of begeleiding? Bel dan uw hulpverlener.
 • Bij een noodsituatie, huiselijk geweld of (kinder)mishandeling, bel Veilig Thuis op (0800) 2000 (24 uur per dag). Op www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie over Veilig Thuis. Zij zorgen voor passende hulp.

Niet tevreden over de geboden hulp?

Kinderen/jongeren en hun ouders moeten kunnen rekenen op professionele hulp als dat nodig is. Op de website van de VNG kunt u de brochure 'Ik ben ontevreden over de hulp' downloaden. In de brochure staat informatie over de mogelijkheden als u niet tevreden bent over de jeugdhulp, informatie over organisaties die u kunnen ondersteunen en waar u terecht kunnen met hun klacht.