Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder vallen:

 • preventie
 • opvoedondersteuning
 • hulp voor kinderen met beperking
 • jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg): hulp bij onder andere ADHD, autisme
 • gesloten jeugdzorg: voor jongeren met ernstige gedragsproblemen zoals gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling
 • begeleiding en persoonlijke verzorging van kinderen en jongeren
 • hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling
 • uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
 • pleegzorg
 • jeugdreclassering

Als u vragen heeft over de verzorging of opvoeding van uw kind, bespreek dit dan eerst met familie, vrienden, buren of andere bekenden. Zij kunnen u vaak helpen bij het beantwoorden van uw vragen en de weg wijzen naar meer specifieke ondersteuning.

Op de website van Stichting Opvoeden vindt u meer informatie over opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden, maar ook voor (aanstaande) ouders met vragen over ouderschap. Er is ook een website voor jongeren: www.infovoorjou.nl, met informatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Professionele ondersteuning

Lukt het u niet om zelf antwoorden te vinden op uw vragen, neem dan contact op met het Sociaal Team. Wij kijken dan samen hoe u verder kunt. Ook uw huisarts of de jeugdarts kunnen u verwijzen naar jeugdhulp.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing in door middel van een Persoonlijk Plan.

Kind of jongere in een crisis- of noodsituatie: wie belt u?

 • Voor spoedeisende hulp in levensbedreigende situaties, bel 112.
 • Heeft u al hulp of begeleiding? Bel dan uw hulpverlener.
 • Bij een noodsituatie, huiselijk geweld of (kinder)mishandeling, bel Veilig Thuis op (0800) 2000 (24 uur per dag). Op www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie over Veilig Thuis. Zij zorgen voor passende hulp.

Niet tevreden over de geboden hulp?

Kinderen/jongeren en hun ouders moeten kunnen rekenen op professionele hulp als dat nodig is. Op de website van de VNG kunt u de brochure 'Ik ben ontevreden over de hulp' downloaden. In de brochure staat informatie over de mogelijkheden als u niet tevreden bent over de jeugdhulp, informatie over organisaties die u kunnen ondersteunen en waar u terecht kunnen met hun klacht.