Vertrouwenspersoon jeugd

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en problemen ondervindt met de gemeente, hulpverlener of instelling als het gaat om geboden jeugdhulp. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland. Dit valt onder een landelijke regeling en is gratis.

Waarvoor kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon:

  • adviseert over het oplossen van kwesties met de gemeente, hulpverlener of instelling over jeugdhulp;
  • biedt hulp bij het helder formuleren van vragen: ‘Waar loop ik precies tegenaan? En hoe wil ik dat oplossen?’;
  • informeert over uw rechten en klachtmogelijkheden;
  • biedt hulp bij het maken van een (klacht)brief;
  • biedt ondersteuning bij een (klacht)gesprek;
  • biedt hulp en ondersteuning tijdens een officiële klachtenprocedure.

Onafhankelijke hulp

De vertrouwenspersoon Jeugd werkt bij Zorgbelang Gelderland, een onafhankelijke organisatie die opkomt voor zorggebruikers. De vertrouwenspersoon luistert, denkt met u mee en geeft advies. Hij heeft geen oordeel over uw klacht en heeft geheimhoudingsplicht.

Contact met vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor onze gemeente is Mark de Grauw
Telefoon: (026) 38 42 826 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur)
E-mail: markdegrauw@zorgbelanggelderland.nl
Website: www.zorgbelanggelderland.nl