Collectieve zorgverzekering

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij een collectieve zorgverzekering minima (CZM) afgesloten met zorgverzekeraar Menzis. Met de collectieve verzekering krijgt u korting op de premie en een uitgebreidere aanvullende verzekering.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Renkum.
  • U heeft een inkomen tot 120% van de in uw situatie geldende bijstandsnorm.
  • U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen.
  • U neemt een aanvullende verzekering voor ziektekosten én een aanvullende verzekering voor tandartskosten.
  • U heeft geen achterstanden in de premiebetaling bij uw huidige zorgverzekeraar.

Voordelen

  • De gemeente Renkum betaalt mee aan uw premie.
  • U krijgt korting op de basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekering en tandverzekering.
  • U heeft toegang tot extra vergoedingen voor onder andere brillen, lenzen, orthodontie, ziekenvervoer en de eigen bijdragen voor de Wmo zoals huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassingen of begeleiding.
  • Uw kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd.
  • Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring.

Aanvragen

Vanaf half november kunt u zich aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl/renkum of via de OverstapCoach van Menzis via (088) 222 4080. De gemeente Renkum beoordeelt of u recht heeft op toelating tot de collectieve verzekering. Als dat zo is, wordt uw huidige verzekering opgezegd en bent u per 1 januari van het daarop volgende jaar verzekerd via de Collectieve Zorgverzekering voor Minima van Menzis.

Chronisch ziek of een beperking?

Dan kunt u kiezen of u gebruik wilt maken van de collectieve zorgverzekering óf van de meerkostenregeling van de gemeente.

Verwacht u  naast uw eigen risico geen of weinig andere zorgkosten? Dan is de meerkostenregeling voor u wellicht een goede optie. Vanuit de meerkostenregeling krijgt u een tegemoetkoming van € 200,- voor uw zorgkosten. Voorwaarde is wel dat u uw eigen risico volledig gebruikt in het verzekerde jaar. U komt alleen in aanmerking voor deze regeling als u niet deelneemt aan de collectieve zorgverzekering.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

 

Uitgelicht