GelrePas

De gemeente Renkum is aangesloten bij de GelrePas. Met de Gelrepas kunt u tegen flinke kortingen, en soms zelfs gratis, meedoen aan allerlei activiteiten, zoals een cursus volgen, een dagje uit, of lid worden van een sportvereniging. De Gelrepas is gratis.

Voor wie is de GelrePas?

De Gelrepas is voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Ook huishoudens die een totaalinkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de Gelrepas.

Personen en gezinnen die zijn toegelaten tot de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of de gemeentelijke schulddienstverlening komen ook voor de GelrePas in aanmerking gedurende het schulddienstverleningstraject.

Heeft u inwonende kinderen tot 18 jaar, die bij uw gezin horen? Dan krijgen zij de GelrePas ook. Kinderen tot 4 jaar kunnen aan activiteiten meedoen op de pas van 1 van beide ouders.

Heeft u inwonende kinderen van 18 jaar en ouder? Dan moeten zij de GelrePas zelf aanvragen. Zij komen in aanmerking voor de GelrePas als zij behoren tot de doelgroep: inwoners met een laag inkomen. Studenten komen niet in aanmerking voor de GelrePas.

Wat kunt u doen met de GelrePas?

Met de GelrePas kunt u deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur, educatie, recreatie en ontspanning. Voor sommige activiteiten betaalt u een eigen bijdrage. Aan andere activiteiten kunt u gratis deelnemen.

Op de website www.gelrepas.nl staan alle activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Daar vindt u ook het actuele programma en kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Elke 2 maanden wordt het programma vernieuwd. Met de GelrePas kunt u deelnemen aan alle activiteiten van het programma, dus ook de activiteiten die niet in de gemeente Renkum zijn.

Zwemdiploma

U kunt de sportvergoeding (maximaal € 225,-) uit de GelrePas ook gebruiken voor het zwemdiploma van uw kind. Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland kan nog een aanvullend bedrag ( maximaal € 475,-) worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op de pagina over het  Kindpakket.

Aanvragen

U kunt bij het Sociaal Team een aanvraagformulier GelrePas krijgen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, hebben wij  8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de GelrePas? Neem dan contact op met de coördinator GelrePas, op (026) 37 74 666 of stuur een bericht naar e-mail info.gelrepas@arnhem.nl. De gemeente Arnhem voert de GelrePas uit namens de gemeente Renkum.