GelrePas

De gemeente Renkum is aangesloten bij de GelrePas. Dit is een pas waarmee mensen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Voor wie is de GelrePas?

De GelrePas is voor huishoudens die een totaalinkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Personen en gezinnen die zijn toegelaten tot de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of de gemeentelijke schulddienstverlening komen ook voor de GelrePas in aanmerking gedurende het schulddienstverleningstraject.

Heeft u inwonende kinderen tot 18 jaar, die bij uw gezin horen? Dan krijgen zij de GelrePas ook. Kinderen tot 4 jaar kunnen aan activiteiten meedoen op de pas van 1 van beide ouders.

Heeft u inwonende kinderen van 18 jaar en ouder? Dan moeten zij de GelrePas zelf aanvragen. Zij komen in aanmerking voor de GelrePas als zij behoren tot de doelgroep: inwoners met een laag inkomen. Studenten hebben geen recht op de GelrePas.

Wat kunt u doen met de GelrePas?

Met de GelrePas kunt u deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur, educatie, recreatie en ontspanning. Voor sommige activiteiten betaalt u een eigen bijdrage. Aan andere activiteiten kunt u gratis deelnemen.

Op de website www.gelrepas.nl staan alle activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Daar vindt u ook het actuele programma. Abonneer u op de digitale nieuwsbrief via www.gelrepas.nl om direct de nieuwste informatie over het programma te ontvangen.

Elke 2 maanden wordt het programma vernieuwd. Met de GelrePas kunt u deelnemen aan alle activiteiten van het programma, dus ook de activiteiten die niet in de gemeente Renkum zijn.

Zwemdiploma

U kunt de sportvergoeding (maximaal € 225,-) uit de GelrePas ook gebruiken voor het zwemdiploma van uw kind. Vanuit het Jeugdsportfonds kan nog een aanvullend bedrag ( maximaal € 475,-) worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op de pagina over het  Kindpakket.

Aanvragen

U kunt bij het Sociaal Team een aanvraagformulier GelrePas krijgen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, hebben wij  8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de GelrePas? Neem dan contact op met Ted Alkemade, coördinator GelrePas, op (026) 377 37 32 of via e-mail ted.alkemade@arnhem.nl. De gemeente Arnhem voert de GelrePas uit namens de gemeente Renkum.