Inkomensondersteuning

Wij hebben verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Of u voor deze regelingen in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en (soms) uw vermogen. Maar ook naar uw gezinssamenstelling, woonsituatie, leeftijd en om welke kosten het gaat.

 • Bijzondere bijstand

  Als u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • GelrePas

  De gemeente Renkum is aangesloten bij de GelrePas. Dit is een pas waarmee mensen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. De Gelrepas is gratis.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag) is een geldbedrag voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben zonder uitzicht op inkomensverbetering.

 • Kindpakket

  Kinderen en jongeren moeten kunnen sporten, studeren en plezier maken. Toch is dat soms moeilijk. Bijvoorbeeld als er thuis weinig geld is. Daarom is er het Kindpakket.

 • Zorgverzekering

  Per 1 januari 2020 stoppen wij met het aanbieden van de collectieve verzekering van Menzis voor inwoners met een laag inkomen. Op dinsdag 26 november 2019 organiseren wij hierover een inloopspreekuur.