Renkum Voor Elkaar

Renkum Voor Elkaar is het aanspreekpunt waar u terecht kunt voor activiteiten en diensten die gericht zijn op ontmoeting, jongerenwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en buurtbemiddeling. Bij Renkum voor elkaar werken meerdere sociaal werkers die u kunnen helpen en ondersteunen bij allerlei vragen.

Het is een netwerkorganisatie waarin 5 organisaties, onder leiding van Participe, de krachten bundelen: Odensehuis Gelderse Vallei e.o., Stichting Onderdak, Huis van Renkum, Stimenz en Lumens/Dynamo Jeugdwerk.

Activiteiten

Wilt u weten wat er in uw buurt te doen is? Wilt u deelnemen aan een activiteit? Wilt u andere mensen ontmoeten? Neem dan contact op met Renkum voor elkaar.

Samen organiseren en ontwikkelen

Renkum Voor Elkaar is er ook voor vrijwilligersorganisaties en inwoners die zich met hun initiatieven inzetten om de Renkumse samenleving te versterken. In verschillende buurten en wijken zijn inwoners al actief om zelf zaken te organiseren en op te pakken. Is daarbij ondersteuning of advies nodig? Dan kan Renkum Voor Elkaar van betekenis zijn. Bijvoorbeeld door te adviseren bij een plan van aanpak of het tot stand brengen van verbindingen tussen partijen.

Waar vindt u Renkum Voor Elkaar

Heeft u een vraag, idee of suggestie? Dan kunt u contact opnemen met Renkum Voor Elkaar op (088) 78 46 369. Meer informatie vindt u op de website www.renkumvoorelkaar.nu.