Hulp bij het huishouden: Ondersteuning Thuis

Heeft u moeite om uw huishouden zelf te doen? Kunnen mensen in uw omgeving u daarbij niet genoeg ondersteunen? Wellicht komt u in aanmerking voor Ondersteuning Thuis.

Bij ons heet Hulp bij het huishouden Ondersteuning Thuis. Het is 1 van de maatwerkvoorzieningen. Deze kunnen wij toekennen om ervoor te zorgen dat u prettig en zelfstandig thuis kunt (blijven) wonen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van Ondersteuning Thuis neemt u contact op met het Sociaal Team. Komt u voor Ondersteuning Thuis in aanmerking dan heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een zorgaanbieder die bij u past.

Ondersteuning Thuis

Er zijn 3 soorten van Ondersteuning Thuis:

Ondersteuning Thuis Licht

Ondersteuning Thuis Licht is gericht op een schoon en leefbaar huis. Bepaalde huishoudelijke taken worden geheel of gedeeltelijk van u overgenomen. In een gesprek met u en de consulent van de gemeente worden het resultaat, de activiteiten en het aantal uren van Ondersteuning Thuis Licht bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met incidentele extra werkzaamheden zoals seizoenskledingwissel, gordijnen wassen en dergelijke. U bent in staat om uw ondersteuner zelf aan te sturen. Uw ondersteuner let ook op veranderingen in uw gezondheidssituatie, leefomstandigheden en  sociale omgeving.

Ondersteuning Thuis Licht kan bestaan uit 1 of meerdere van de volgende activiteiten, die door 1 ondersteuner worden uitgevoerd:

 • huishoudelijk werk als opruimen, stof afnemen, bed opmaken, stofzuigen en dweilen;
 • wassen en strijken;
 • maaltijd bereiden;
 • dagelijkse boodschappen verzorgen.

Ondersteuning Thuis Midden

Ondersteuning Thuis Midden is gericht op een schoon en leefbaar huis en een gestructureerd huishouden. Bepaalde huishoudelijke taken worden indien nodig (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk van u overgenomen en u wordt ondersteund bij de organisatie van uw huishouden. In een gesprek met u en de consulent van de gemeente worden het resultaat, de activiteiten en het aantal uren van Ondersteuning Thuis Midden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met incidentele extra werkzaamheden zoals seizoenskledingwissel, gordijnen wassen en dergelijke. Ook het gegeven dat ondersteuning bij de organisatie van uw huishouden de ene keer wat meer tijd kost dan de andere keer wordt meegenomen. Uw ondersteuner let ook op veranderingen in uw gezondheidssituatie, leefomstandigheden en sociale omgeving.

Ondersteuning Thuis Midden kan bestaan uit 1 of meerdere van de volgende activiteiten, die door 1 ondersteuner worden uitgevoerd:

 • huishoudelijk werk als opruimen, stof afnemen, bed opmaken, stofzuigen en dweilen;
 • wassen en strijken;
 • maaltijd bereiden;
 • dagelijkse boodschappen verzorgen;
 • ondersteunen bij de organisatie van het huishouden;
 • stimuleren van zelfwerkzaamheid en het (opnieuw) aanleren van werkzaamheden gericht op het huishouden;
 • ondersteunen bij zelfverzorging.

Ondersteuning Thuis Zwaar

Ondersteuning Thuis Zwaar is gericht op een schoon en leefbaar huis, een gestructureerd huishouden én regie over uw dagelijks leven. Bepaalde huishoudelijke taken worden indien nodig (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk van u overgenomen. U krijgt ondersteuning bij de organisatie van het huishouden en ondersteuning bij het aanbrengen van (dag)structuur. In een gesprek met u en de consulent van de gemeente worden het resultaat, de activiteiten en het aantal uren van Ondersteuning Thuis Zwaar bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met incidentele extra werkzaamheden zoals seizoenskledingwissel, gordijnen wassen en dergelijke. Ook het gegeven dat ondersteuning bij de organisatie van uw huishouden en het aanbrengen van (dag)structuur de ene keer wat meer tijd kost dan de andere keer wordt meegenomen. Uw ondersteuner let ook op veranderingen in uw gezondheidssituatie, leefomstandigheden en  sociale omgeving.

Ondersteuning Thuis Zwaar kan kan bestaan uit 1 of meerdere van de volgende activiteiten, die door 1 ondersteuner worden uitgevoerd:

 • huishoudelijk werk als opruimen, stof afnemen, bed opmaken, stofzuigen en dweilen;
 • wassen en strijken;
 • maaltijd bereiden;
 • dagelijkse boodschappen verzorgen;
 • ondersteunen bij de organisatie van het huishouden;
 • stimuleren van zelfwerkzaamheid en het (opnieuw) aanleren van werkzaamheden gericht op het huishouden;
 • ondersteunen bij zelfverzorging;
 • ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en (weer) leren regie te voeren over het dagelijks leven;
 • het begeleiden en ondersteunen bij (administratieve) handelingen;
 • het stimuleren en begeleiden van sociale contacten en maatschappelijke participatie, voortvloeiend uit het voeren van een gestructureerd huishouden.  

Eigen bijdrage

Voor een Wmo maatwerkvoorziening betaalt u een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voor de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen betaalt u geen eigen bijdrage:

 • rolstoel
 • activerend werk
 • vervoer van/naar dagbesteding, dagbehandeling
 • maatschappelijke opvang. Dit wordt geregeld via Centrum gemeente Arnhem.
 • beschermd wonen. Hiervoor betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen via de Wmo doet het CAK op basis van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd, uw huishouden en uw zorg. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kijkt u op www.hetcak.nl/wmo