Hulp bij huishouden

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Bijvoorbeeld bij het schoonmaken of het doen van de was. En kunnen uw kinderen, familie, buren of anderen u hierbij niet helpen? Dan kunt u misschien hulp krijgen bij het huishouden. Wij noemen dit een algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning.

Voor wie is huishoudelijke ondersteuning?

U kunt huishoudelijke ondersteuning krijgen als:

 • u geen of onvoldoende hulp krijgt van bijvoorbeeld kinderen, familie, buren of anderen;
 • uw mantelzorger overbelast dreigt te raken;
 • u langer dan 6 weken een fysieke beperking heeft waardoor u zelf uw huis niet kunt schoonmaken;
 • u tijdelijke zorg nodig heeft, bijvoorbeeld om naar huis te gaan na een behandeling in het ziekenhuis.
 • u zelf kunt bepalen welk schoonmaakwerk gedaan moet worden;
 • u geen zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Regelen

Als u denkt huishoudelijke ondersteuning te kunnen krijgen, kiest u zelf van welke organisatie u hulp wilt ontvangen. U kunt kiezen voor hulp van:

Heeft u een keuze gemaakt? Dan regelt u zelf de huishoudelijke ondersteuning met deze thuiszorgorganisatie.

 • Neem contact op met de thuiszorgorganisatie van uw keuze.
 • De thuiszorgorganisatie maakt een afspraak met u en beoordeelt of u huishoudelijke ondersteuning krijgt.
 • U bepaalt in overleg met de thuiszorgorganisatie het aantal uur huishoudelijke hulp (maximaal 2,5 uur), de taken en het tijdstip waarop de hulp komt.
 • U tekent een overeenkomst met de thuiszorgorganisatie.
 • De thuiszorgorganisatie geeft het aantal uur huishoudelijke ondersteuning door aan de gemeente.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage van € 19,00 per maand (tarief 2021). De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK

Geen eigen regie 

Kunt u niet zelf bepalen welk schoonmaakwerk gedaan moet worden? Of u bent onvoldoende in staat om structuur aan uw dag te geven? Dan komt u misschien in aanmerking  voor een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning of combinatie-ondersteuning thuis. Neem dan contact op met het Sociaal Team.